Tilbage

Vores nye adresse og kontaktoplysninger er således:

Sønderjyllands Revision
Jyllandsgade 28,1.
6400 Sønderborg

Telefon +45 74 43 77 00


E-mail

Telefon direkte

Jane Snerling

jns@sr.dk

+45  73 33 12 78

Nadja Stenger Nielsen

nsn@sr.dk

+45  43 58 48 08

Maj Kirkegaard Rotne

mkr@sr.dk

+45  43 58 48 02

 

Adresseforandring og indlemmelse i Sønderjyllands Revision i Sønderborg

Revisorbranchen har i de senere år gennemgået massive forandringer som gør det svært, at være en mindre revisionsvirksomhed. Der skal bruges meget arbejdskraft på de systemer og kontroller, som kræves af myndighederne. Kravene til os som offentligt godkendte revisorer vil kun blive større i de kommende år. Set i forhold til de udfordringer som der kan forventes fremover, mener jeg, det er nødvendigt, at revisionsvirksomheder sammenslutter sig i større enheder som sikrer, at der til enhver tid og opgave, er den fornødne ekspertise og specialistviden til rådighed.

Vi har ønsket, at den revisionsvirksomhed som vi gerne vil være en del af og som jeg mener vil være til størst mulig gavn for vores kunder, skal ligne vores virksomhed mest muligt i kundesammensætning og prisniveau og have en god og stabil service og personlig kundebetjening. Vi har endvidere lagt vægt på, at der i firmaet er den fornødne ekspertise til at løse de forskelligartede kundeopgaver som eksempelvis dansk-tyske skatteforhold, generationsskifte, spaltning og fusioner samt koncernforhold m.v. Vi har derfor valgt at blive en del af Sønderjyllands Revision, som i Sønderborg har 11 medarbejdere. Når afdelingerne i Aabenraa og Padborg medregnes er der i alt ca. 60 medarbejdere. Se mere om Sønderjyllands Revision på www.sr.dk.
For vores kunder betyder det, at vi den 3. juli 2017 flytter fra vores nuværende lokaler til Jyllandsgade 28, 1., 6400 Sønderborg. Jane Snerling, Nadja Stenger Nielsen og jeg selv fortsætter på den nye adresse, og til jer som kunde, vil statsautoriseret revisor Maj Kirkegaard Rotne ligeledes blive tilknyttet. Vi skal selvfølgelig også i fremtiden betjene de samme kunder som vi har betjent indtil nu. Vi glæder os til at kunne fokusere på at betjene vore kunder endnu bedre samt at kunne tilbyde en bredere vifte af rådgivning i fremtiden.

Telefonnumre og mails vil indtil videre fungere som hidtil, ligesom det er også meningen, at prisniveauet for ydelserne ikke ændres væsentligt.
Vi håber, at I tager godt imod dette tiltag. Vi er selv overbeviste om, at det er det rigtige valg for såvel vores kunder som os selv og vi glæder til at fortsat at betjene vores nuværende og fremtidige kunder.
Såfremt der er spørgsmål eller noget, der ønskes uddybet, er I meget velkomne til at kontakte os på 74 42 15 89 eller via mail.
SR kort
Med venlig hilsen
Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS

Underskrift 

Mogens Knudsen, HD
Revisor