Tilbage

Links

Skat
Tast selv, borger
Tast selv, virksomhed
Blanketter på SKAT´s hjemmeside
Samlet liste med SKAT´s blanketter til virksomheder
Genoptagelsescirkulærer
Forespørgsel danske momsnumre
Forespørgsel EU momsnumre

Tal og statistik
Skatter og afgifter
Satser og beløbsgrænser
Kommuneskatter

Love og regler
Retsinformation
Revisorloven

Skatter og afgifter
Gældende skattelove
Gældende afgiftslove

 

Fagligt
Nyheder til virksomheder som SKAT har offentliggjort
Juridiske nyheder offentliggjort på SKAT´s hjemmeside
Juridiske vejledninger på SKAT´s hjemmeside
Love og regler (fra 2001 og frem i kronologisk rækkefølge)
Lovbekendtgørelser
Bekendtgørelser
Internationale aftaler
Cirkulærer fra Skatteministeriet
Cirkulærer fra Told- og Skattestyrelsen (TSS)
Beslutningsforslag
Lovforslag
Lov-orientering
Folketinget: Nyheder og aktuel information
Folketingets dokumenter
Skatteministeriet
Skatteministeriets publikationer
Skatteministeriet - Gældende love
Afgiftsberegning

Erhvervs- og Selskabstyrelsen
CVR.dk: Søg efter en virksomhed, et regnskab eller en person
Blanketter
Vejledninger
Betænkninger
Viden om regler og initiativer inden for Erhvervs- og Selskabstyrelsens lovområder
Viden om regnskaber
Webreg: Start, ændringer og ophør af virksomheder

Ændring af momsregistrering m.v.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Gældende love og bekendtgørelser
NemKonto

Høringer
Høringsportalen på genvej til det offentlige Danmark

Statstidende
Statstidende

Øvrige

Arbejdsløshedskassen Dana

Arbejdsløshedskassen ASE

Arbejdsskadestyrelsen

ATP

Borger

Bygnings Frednings Foreningen BYFO

Børsen Online

Danmarks Statistik

Danløn

Dansk Byggeri

DOA, Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Feriekonto

Forbrugerstyrelsen

Forbrugerstyrelsen firmatjek

Politi og bevillingsmyndighed

Pensionsstyrelsen

Startvækst (startguide)

Statstidende

Sundeved Husholdningsforening

Tinglysning

Valutakurser

Vækstfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

TeamViewer

I/S Vester Sottrup Vandværk

Forsamlingsgården Sundeved

Sønderborg

Opskrifter