Tilbage

 

Restskat 2015

    skrevet af registreret revisor Mogens Knudsen den 13-09-2016

 

Restskat kan betales via Dankort ved at følge dette link

 

Planlæg betaling af restskatten og spar penge.

Hvis man finder ud af, at der er betalt for lidt i skat i 2015, kan man lave en frivillig indbetaling af den forventede restskat:

 

Ved betaling senest den 31. december 2015 (dog seneste bankdag i året) skal der ikke betales renter.

Ved betaling senest den 1. juli 2016 skal der betales rente på 2,2 % af beløbet fra 1. januar til betalingsdagen.

 

Hvis du betaler efter den 1. juli 2016, skal du betale et fast procenttillæg på 4,2 procent.

Hvis restskatten ikke er betalt senest den 1. juli 2016, bliver restskatten inklusiv procenttillæg op til 19.798 kr. indregnet i skatten for 2017. Restskat over 19.798 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2016. Der gives besked i din digitale postkasse, når det er tid til at betale den første rate.

 

Rentetillægget bliver fastsat en gang om året.

 

 

 

 

 

 

 

Ved betaling af restskatten efter den 1. juli 2016 skal der betales et procenttillæg der er højere end dag til dag renten. Procenttillægget udgør 4,2%.

 

Renten beregnes ved at gange det betalte beløb med rentesatsen p.a. og antallet af dage fra 1. januar 2016 indtil betalingsdagen og dividere beløbet med 365 dage.

 

Rente = (Betalt beløb) x (rentesats p.s.) x (antal dage)

                              (365 dage)

 

Er hele restskatten ikke betalt pr. 1. juli 2016 bliver kr. 19.000 eksklusive procenttillæg eller kr. 19.798 indregnet i forskudsopgørelsen for 2017. Restskat udover kr.19.000 bliver opkrævet i august, september og oktober måned 2016. I begge tilfælde forhøjes restskatten med procenttillæg.

 

Ved udbetaling af overskydende skat tillægges procenttillæg med 0,5 %

 

Restskat kan betales via Dankort ved at følge dette link