Tilbage

 

Moms

 

skrevet af registreret revisor Mogens Knudsen den 14-09-2016

 

Virksomheder skal momsregistreres hvis den samlede momspligtige omsætning overstiger kr. 50.000 i en 12. måneders periode.

 

Momsfradrag  
Konstateret tab på debitorer fuldt  
     
Biler    
      Personbiler (hvide plader) (ikke køreskoler/forhandler/udlejningsbilger:    
          Køb intet  
          Leje delvist jfr. fakturaspecifikation  
          Drift intet  
          Salg intet  
    
      Varebiler med tilladt totalvægt ikke over 3 tons:    
           Bruges kun i virksomheden:  
                Køb fuldt  
                Leje fuldt  
                Drift fuldt  
                Salg af den fulde salgspris  
 
          Bruges ikke kun i virksomheden:     
                Køb intet  
                Leje 1/3 del  
                Drift fuldt  
                Salg intet  
     
      Vare- og lastbiler med tilladdt totalvægt over 3 tons:    
           Bruges kun i virksomheden:  
                Køb fuldt  
                Leje fuldt  
                Drift fuldt  
                Salg fuldt  
     
          Bruges ikke kun i virksomheden:     
                Køb delvist  
                Leje delvist  
                Drift delvist  
                Salg af den fulde salgspris  
     
      Dagsbeviser ved privat brug af firmaets gulpladebiler under 4 tons op til 20 dage årligt.    
           Virksomheden har fået fuldt momsfradrag ved køb/leje:                Kr. 225,00, heraf er kr. 40 moms  
                Totalvægt højest 3 tons kr. 225,00, heraf er kr. 40 moms  
                Totalvægt 3-4 tons kr. 185,00  
          Virksomheden har ikke fået fuldt momsfradrag ved køb/leje:     
                Totalvægt højest 3 tons kr. 185,00
                Totalvægt 3-4 tons kr. 185,00  
           Dagsbeviser købes via TastSelv og gælder fra kl. 00 til kl. 23.59. Købes dagsbeviset af vir-
   
              somheden er der tale om et skattepligtigt personalegode.  
     
 
Markedsføringsomkostninger    
 
      Reklameartikler med logo eller navn: fuldt fradag  
          Værdi under kr. 100,00 ekskl. moms  fuldt fradrag  
          Værdi over kr. 100,00 ekskl. moms  salgsmoms af værdien  
           Reklameartikler til ejer/personale uanset værdi salgsmoms af værdien  
     
      Vareprøver fuldt fradrag  
     
      Repræsentation, undtagen hotel- og restaurationsydelser intet fradrag  
 
      Repræsentation, hotel- og restaurationsydelser:    
           Hotelovernatninger fuldt fradrag  
          Restaurationsydelser, strengt erhvervsmæssig  1/4 fradrag  
                Gælder også afholdte udgifter ved bestyrelsesmøder, personalemøder og  
                personalefester  
 
     Underholdning intet fradrag  
 
     Gaver intet fradrag  
 
     Møder med forretningsforbindelser i virksomhedens lokaler:  
           Kaffe og the samt mad fra egen kantine fuldt fradrag  
     
     
Personaleudgifter - personalegoder:    
 
     Beklædning:     
          Arbejdstøj og uniformer der tilhører virksomheden og anvendes af personalet  fuldt fradrag  
          Civilbeklædning der tilhører virksomheden, som er forsynet med logo og som ikke må bruges    
          privat fuldt fradrag  
 
     Stationær telefon hos den ansatte, anskaffelse og drift (skal anvendes erhvervsmæssigt og 50% fradrag  
          regningen skal været stilet til virksomheden.     
 
     Mobiltelefon:  
          Anvendes udelukkende erhvervsmæssigt (tro og loveerklæring fra medarbejder)   fuldt fradrag  
          Anvendes også privat  fradrag efter skøn  
 
     Bredbånd     
          Anvendes udelukkende erhvervsmæssigt (tro og loveerklæring fra medarbejder)   fuldt fradrag  
          Anvendes også privat  fradrag efter skøn over erhverv  
 
      Hjemme PC og bærbar fradrag efter skøn over erhverv  
 
      Bespisning af ansatte:  
          Strengt erhvervsmæssigt møde med mad fra egen kantine  fuldt fradrag  
           Restaurationsydelser ved stregn erhvervsmæssig karakter 1/4 fradrag  
          Mad til ansatte i forbindelse med konkret uvarslet overarbejde  fudt fradrag  
          Kaffe og the generelt intet fradrag  
          Kaffe og the ved møder af streng erhvervsmæsig karakter  fuldt fradrag  
     
Køb af elektronisk udstyr, mobiltelefoner m.v.:    
      Virksomheden skal indberette og afregne momsen, hvis forhandleren overvejende sælger    
      til private (omvendt betalingspligt).    
     
Reguleringsforpligtelser:  
     Omfatter maskiner, inventar og andre driftsmidler med en anskaffelsespris på mindst     
     kr. 100.000 pr. enhed ekskl. moms. Fast ejendom, herunder til- og ombygning. Reparations-     
     og vedligeholdelsesarbejder på fast ejendom til en værdi af mindst kr. 100.000 ekekl. moms     
     pr. ejendom pr. år. Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder,    
     herunder software og rettigheder, hvis anskaffelses- eller fremstillingspris ekskl. moms over-     
     stiger kr. 100.000.     
     Der skal ske momsmæssig regulering når der sker ændring i den erhvervsmæssig anvendelse,     
     eksempelvis delvis privat anvendelse eller afståelse.     
     Reguleringsperioden vedrørende maskiner, inventar og andre driftsmidler samt reparation     
     og vedligeholdelse af fast ejendom er 5 år     
     Reguleringsperioden vedrørende fast ejendom samt til- og ombygning er 10 år.     
     
Udlæg: Ingen momsberegning  
     Udgiften skal være afholdt i købers navn, købers navn skal fremgå af bilager.     
     Udgiften skal være afholdt for købers regning.     
     Fakturaen skal registereres på en udlægskonto.     
     Originalbilaget skal udleveres til køber.   
     Overholdes ovennævnte krav ikke skal udlægget viderefakturers med moms.     
     
Viderefakturering:    
     Momspligtig ydelse  Moms ved salg og køb  
     Momsfri ydelse  Ingen momsberegning  
     
 

 
Momsregistrerede virksomheders inførsel af varer fra et EU-land 

Det er ikke lovligt uden videre at indføre varer som er belagt med told og afgifter til brug i en virksomhed i Danmark. Vare der er belagt med told- og punktafgifter kræver egentlig toldbehandling ved indførsel og omfatter eksempelvis nedenstående produkter:

 

·         Alkoholholdige drikkevarer, fx spiritus, vin og øl

·         Batterier (lukkede NiCd-batterier)

·         Bekæmpelsesmidler (pesticider)

·         Bæreposer med hank af plast eller papir

·         Chokolade, kakao, lakrids, lakridskonfekt, bolsjer

·         Cigaretpapir, skrå og snus

·         El-pærer, lysstofrør og neonrør

·         Engangsservice (tallerkner, bestik, kopper)

·         Kaffe og te, herunder pulverkaffe

·         Kul og energikoks

·         Mandler, hasselnødder, jordnødder og lignende

·         Mineralolieprodukter, fx benzin, dieselolie og fyringsolie

·         Mineralsk fosfor i foderstoffer

·         Sodavand (læskedrikke)

·         Tobaksvarer, fx cigaretter, cigarer og røgtobak

·         Vækstfremmere og antibiotika

 

Varer der ikke er belagt med told- og punktafgifter kan indføres, men som følge af EU-reglerne må købsprisen ikke være tillagt udenlandsk moms. Sælger skal fakturere uden moms og købers CVR nummer samt sælgers momsnummer skal påføres fakturaen.

 

Har køber, til trods for muligheden for at undgå at betale udenlandsk moms, betalt udenlandsk moms, skal denne tilbagesøges hos de respektive landes myndigheder. Told- Skat i Danmark er behjælpelig med tilbagesøgningen. Såfremt der ikke søges om tilbagebetaling af den i udlandet betalte moms er beløbet ikke fradragsberettiget i den danske indkomst. 

Købes der varer i et andet EU land, så skal der, via momsregnskabet, betales dansk moms af købet. Dette vil ofte bevirke, at det ikke er billigere at købe varen i tyskland end i Danmark.