Tilbage

 

Håndværkere, eget arbejde

    skrevet af registreret revisor Mogens Knudsen den 14-09-2016

 

Vedrørende håndværkere - eget arbejde lyder ligningslovens § 7, nr. 25 således:

  • at til den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af eget arbejde samt en i den forbindelse ikke-realiseret avance ved udtagning af varer og tjenesteydelser fra ejerens virksomhed, når arbejdet udføres på egne formuegoder til privat brug for den pågældende.

Det betyder, at når en håndværksmester anvender egen arbejdskraft og materialer m.v. fra sin virksomhed på egne private formuegoder, skal der ikke ske beskatning af normal avance. Ydelserne fra virksomheden kan opgøres til kostpris og udtages af virksomheden som værdi af eget arbejde. Håndværkerens eget arbejde skal ikke indgå i opgørelsen af værdien af eget arbejde. I praksis medfører reglerne, at virksomhedens regnskab afbalanceres, således at omkostninger der indgår i håndværkerens eget privat byggeri tilbageføres i virksomhedens skatteregnskab både vedrørende omkostning og momsfradrag.

 

Når det drejer sig om momspligtig virksomhed skal der kun betales moms af indkøbs- eller fremstillingsprisen når varer / arbejdskraft udtages af virksomheden til indehavers eget private brug.