Tilbage

 

Binavne og filialer

    skrevet af registreret revisor Mogens Knudsen den 13-09-2016.

 

Såfremt et selskab udadtil ønsker at udskille en speciel aktivitet i selskabet kan dette ske ved anvendelse/oprettelse af binavne til selskabet.

 

Et selskabs navn må ikke være egnet til at vildlede. Det må ikke indeholde angivelse af foretagender, der ikke står i forbindelse med selskabets formål. Angiver navnet en bestemt virksomhed, må det ikke bibeholdes uforandret, når virksomhedens art væsentligt forandres.

 

Anvendelse af binavne skal besluttes på selskabets generalforsamling og der skal ske anmeldelse af binavnet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering af indtil 5 binavne pr. selskab er gratis. Derudover betales kr. 1.000 pr. binavn. Der skal dog altid betales gebyr ved anmeldelser til Erhvervsstyrelsen, i dette tilfælde udgør anmeldelsesgebyret kr. 180,00.

 

 

 

Tidligere skulle selskabets hovednavn tilføjes binavnet i parentes, men denne bestemmelse gælder ikke længere.

 

En filial skal i sit navn optage selskabets navn med tilføjelse af ordet "filial" og med tydelig angivelse af selskabets nationalitet.

 

Aktieselskaber, anpartsselskaber og filialer skal på breve og andre forretningspapirer samt på selskabets hjemmeside angive navn, hjemsted (hovedkontor) og registreringsnummer. Filialer skal herudover angive eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet.